Volgende vraag werd mij gesteld door een bezorgde Ieperling:

“In mijn straat wordt het voetpad voor één van de huizen niet onderhouden en groeit er welig onkruid tussen de voegen.
Wat kan er hier tegen gedaan worden?”

In het politiereglement van Ieper wordt duidelijk gesteld dat iedere bewoner zijn voetpad dient te onderhouden én ook aldus onkruid verwijderen.
Het niet naleven van deze plicht kan leiden tot een geldboete.
In de praktijk wordt er een aanmaning/verwittiging gestuurd en zal de bedoelde bewoner wellicht wel ingrijpen en het onkruid wegnemen.
Een aanmaning kan ofwel verstuurd worden door het stadhuis (dienst milieu) ofwel kunt u contact opnemen met de wijkinspecteur.
De wijkinspecteur is een medewerker van de lokale politie die mee werkt aan de veiligheid en leefbaarheid van de wijk.