Op 18 december kunt u de openbare zitting van de OCMW-raad bijwonen.

Place 2 be: Rijselsestraat 38, Ieper
Uur: 18.30u

AGENDA:

 1. Verslag vorige zitting. Goedkeuring.
 2. Financiële dienst: interne budgetwijziging 2008: vaststelling.
 3. Financiële dienst: Leningen: gunning. Goedkeuring.
 4. Sociale dienst: verdeling kredieten 2008 aan de diensten gezins- en bejaardenhulp. Goedkeuring.
 5. Sociale dienst – dienst huisvesting: het Sociaal Huurbesluit met inschrijvingsregister en toewijzing via puntensysteem aanschaf softwareprogramma. Goedkeuring.
 6. Sociale dienst – cel tewerkstelling: vraag tot advies en begeleiding door een derde voor implementatie kwaliteitszorg: gunning. Goedkeuring.
 7. Sociale dienst: vzw Kompas: uitbreiding ADI (ambulante drugzorg Ieper) en opstart dagcentrum: vraag om ondersteuning. Goedkeuring.
 8. Sociale dienst: Bruikleenovereenkomst minibus Opel Vivaro SENiorenteam. Goedkeuring.
 9. Technische dienst: Ieper, Meensestraat 13: vraag van de BVBA Innocenzo om huurhernieuwing. Goedkeuring.
 10. Technische dienst: Zillebeke: pachtgoed Schachteweidestraat – kennisgeving bevoorrechte pachtoverdracht. Goedkeuring.
 11. Technische dienst: Ieper, Klaverstraat 19/21 perceel ruwbouw- en voltooiingswerken:
 12. a) vorderingsstaat 9 en betaalbaarstelling factuur aannemer Lemahieu. Goedkeuring.
 13. b) vorderingsstaat 10 en betaalbaarstelling factuur aannemer Lemahieu. Goedkeuring.
 14. Technische dienst: Ieper, Wateringstraat 23/24 perceel ruwbouw: vorderingsstaat 14 en betaalbaarstelling factuur aannemer Bien Bâti. Goedkeuring.
 15. Technische dienst: Boezinge, Diksmuidseweg 376: perceel CV vervangen van centrale verwarmingsketel. Goedkeuring.
 16. Technische dienst: aankoop woning. Goedkeuring.
 17. ICT: vernieuwing netwerkinfrastructuur, betaalbaarstelling factuur. Goedkeuring.
 18. ICT: documentreproductie: princiepsbeslissing, vaststelling wijze van gunnen en lastenboek. Goedkeuring.

17   Technische dienst: aanpassing contracten. Goedkeuring.

 1. Technische dienst: meerwerken Wateringstraat, lot elektriciteit. Goedkeuring.