De regering neemt ontslag. Premier Leterme trekt naar de koning.

De bal ligt nu in het kamp van de koning. Premier Leterme trekt naar Laken om het ontslag van zijn volledige regering aan te bieden. De Franstaligen zouden geen voorstander zijn geweest van deze piste, maar uiteindelijk toch ingestemd hebben.

Eerder raakte bekend dat Jo Vandeurzen (CD&V) ontslag neemt als minister van Justitie. Hij vindt het rapport van de voorzitter van het Hof van Cassatie te belastend. CD&V heeft het ontslag intussen bevestigd. Vandaag nog keurde de federale ministerraad zijn plan goed voor de bouw van nieuwe gevangenissen.

Afgelopen dagen had Vandeurzen, die ook vice-premier is, al enkele keren niet deelgenomen aan de vergaderingen van de regeringskern om zich volledig zuiver te kunnen opstellen in de speciale rol die een minister van Justitie heeft.

Hij weigerde ook rechtstreeks, als minister van Justitie, beroep aan te tekenen tegen het Fortis-arrest van het Hof van Beroep; hij vond dat de de federale participatiemaatschappij of de regering dat moesten doen als ze dat nodig vonden – zij zijn partij in het geding – en niet de minister van Justitie die afstandelijk moet waken over het goed functioneren van het gerecht.

Afgelopen dagen had hij al enkele keren laten uitschijnen dat hij ontslag zou nemen als – bijvoorbeeld door het Cassatierapport – zijn integriteit in het gedrang zou komen