De werkloosheid in Ieper stijgt. Vorige maand waren er 904 werklozen. Een maand geleden waren er dat 886. In vergelijking met november vorig jaar is er een stijging van 60 werklozen, of ruim 7% meer.

52% van de werklozen in Ieper zijn vrouwen. Qua leeftijd vertegenwoordigen de jongeren (-25 jaar) 22,2%, de categorie 25 tot 50 jaar 49,4% en de 50-plussers 28,3%.

De laaggeschoolden vormen de grootste groep met ruim 59%. De middengeschoolden vertegenwoordigen bijna 30% en de hooggeschoolden ruim 11%. Bijna zes op tien van de werklozen zitten nog geen jaar zonder werk. Ruim een vierde is al langer dan twee jaar werkloos.

bron: nieuwsblad