De samenwerking tussen de West-Vlaamse afdelingen van de VDAB en Unizo om knelpuntvacatures sneller in te vullen krijgt vaste vorm. Bovendien staan er nieuwe projecten op stapel om de knelpuntvacatures in de provincie kordaat aan te pakken. Dat blijkt uit antwoord van de minister van Werk op vragen van Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld). Die toont zich verheugd, niet alleen omdat er een gerichtere aanpak in de horeca komt en specifieke projecten voor de transportsector werden uitgewerkt, maar ook  omdat een eerder experiment in Limburg rond het rekruteren van chauffeurs met rijbewijs C navolging krijgt in West-Vlaanderen.

 

De provincie West-Vlaanderen wordt regelmatig geconfronteerd met het probleem van knelpuntvacatures. ‘Eén van de hardnekkige problemen stelt zich in de Horeca aan de Kust tijdens het toeristisch hoogseizoen’, zegt Emmily Talpe. ‘Afgelopen week ondervroeg ik minister Muyters hierover in de Commissie Economie & Werk. Die verzekerde me dat de bestaande acties vanuit de VDAB zullen worden verfijnd om het groot aantal laaggeschoolde werklozen dat voor deze vacatures in aanmerking komt, grondiger te screenen en sneller toe te leiden naar de beschikbare jobs.’

 

Een ander probleem situeert zich in de transportsector. ‘Transportbedrijven zijn op zoek naar specifieke chauffeurs, die meer moeten kunnen. Dat is één van de oorzaken geweest waarom de West-Vlaamse afdelingen van de VDAB en Unizo hebben aangekondigd nauwer te zullen samenwerken om actiever in te spelen op vacatures die moeilijk ingevuld geraken’, zegt Emmily Talpe verheugd.  ‘In heel wat KMO’s beschikt de zaakvoerder niet over een eigen personeelsdienst. Bijgevolg is hij of zij minder vertrouwd met de diensten van de VDAB. Deze samenwerking moet daaraan verhelpen.’

 

Uit het antwoord op haar schriftelijke vraag kan Emmily Talpe met genoegen vaststellen dat de samenwerking tussen VDAB-West-Vlaanderen en Unizo diverse acties inhoudt. ‘Bovendien blijft het niet bij aankondigingspolitiek. In goede West-Vlaamse traditie wordt de koe bij de horens gevat en zijn de eerste acties al een feit. Zo werd inmiddels een aantal gezamenlijke bedrijfsbezoeken ingepland. Na de zomer worden bijkomende infosessies georgainiseerd rond tewerkstellingsmaatregelen. Intussen maakt Unizo de rol en meerwaarde van de VDAB bekend in het regulier circuit en tijdens Unizo-activiteiten.’

 

De samenwerking beperkt zich bovendien niet exclusief tot Vlaamse werkzoekenden. ‘Da’s een goede zaak’, oordeelt Emmily Talpe. ‘We weten dat onze provincie nood heeft aan Noord-Franse werknemers. Ook werkzoekenden uit het Waals Gewest zijn welkom. Maar natuurlijk verwachten we van de VDAB dat de vele laaggeschoolde Vlaamse werkzoekenden optimaal worden toegeleid naar onze knelpuntvacatures.’

 

In dat verband is Emmily Talpe zeer te spreken over de specifieke projecten die de VDAB overweegt voor de transportsector, in het bijzonder dan voor vacatures voor distributiechauffeurs, dispatchers en logistiek medewerkers. ‘Speedscreening, jobdatings, dienstverlening op maat aan werkgevers door een accountmanager, sensibilisering van de VDAB-sectorconsulenten… een menu van maatregelen is de beste garantie voor een totaalaanpak en hopelijk ook een optie op succes.’

 

West-Vlaanderen detecteert inderaad een stijging in de behoefte naar chauffeurs met rijbewijs C met vakbekwaamheid. ‘Daarom is het zonder meer positief dat men de mosterd is gaan zoeken in Limburg, waar in 2013 een gezamenlijk project van het Logistiek Platform Limburg, VDAB-Limburg en Rijschool Hendriks werd opgestart om jonge werkzoekenden tot 25 jaar competentiegericht op te leiden tot distributiechauffeur met rijbewijs C. De minister heeft aangekondigd dat dit project ook op West-Vlaams niveau navolging krijgt’, besluit Emmily Talpe.