Op 22 april 2015 was het exact 100 jaar geleden dat de eerste gifgas aanval werd ingezet ter wereld. Dit gebeurde in het kader van WOI en vond plaats in de Westhoek. In Langemark-Poelkapelle en Ieper wordt deze triestige mijlpaal volop herdacht.

Emmily woont zelf in Ieper, waar elke avond om 20u stipt sinds 1928 de “Last Post” geblazen wordt onder de machtige gewelven van de Menenpoort.
De Menenpoort is een gedenkteken, in de vorm van een Romeinse triomfboog, die de namen van 54.896 vermiste soldaten van het toenmalige Britse Imperium draagt.
Het houdt het bewustzijn over de gruwel van indertijd in leven en herinnert ons dat oorlogen ontzettend veel menselijk leed tot gevolg hebben. Als Ieperse is Emmily dan ook sterk betrokken bij dit thema.

De herdenkingen van de ‘Groote Oorlog’ zorgen ervoor dat de gedachte aan oorlog en vrede vandaag versterkt aanwezig is. Ook de Vlaamse Regering vindt dit een belangrijk momentum. In de beleidsnota voor Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking staat onder meer dat de Vlaamse Regering “actief inzet op de herdenking van WO I tijdens de periode 2014-2018. Met de herdenking heeft de Vlaamse Regering de expliciete ambitie om een humanitair en internationaal gericht project op te zetten, dat duurzaam verbonden wordt met het vredesthema ‘nooit meer oorlog’.”. Het versterken van de vredesgedachte is daarbij essentieel. Een specifiek maar belangrijk element van een vredesbeleid is de omgang met kernwapens. Die wapens hebben immers een immense vernietigingskracht. Op 8 juli 1996 oordeelde het Internationaal Gerechtshof van Den Haag, op vraag van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, dat dreigen met of gebruiken van kernwapens onverenigbaar is met de geldende internationale rechtsregels. Belangrijk element is immers dat de wapens geen onderscheid maken tussen militaire en civiele doelwitten. Zelfs wanneer het oorspronkelijk doelwit van het kernwapen een militair doelwit is, dan zijn de effecten van een atoomexplosie zo dat ook burgers en civiele infrastructuur mee vernietigd worden.

Sinds het begin van de jaren zestig liggen er op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel zeer krachtige nucleaire vliegtuigbommen opgeslagen. De herdenking van WO I is een gepaste aanleiding om een oproep te doen om kernwapens wereldwijd terug te dringen en dergelijke wapens uiteindelijk ook niet langer in Vlaanderen op te slaan.

Dit voorstel van resolutie wordt breed gedragen over de fracties. Emmily Talpe ondertekende voor Open VLD, Wouter Vanbesien voor Groen!, Wilfried Vandaele voor N-VA, Ward Kennes voor CD&V en Tine Soens voor SP.a