Belga – 02 Jul. 2015

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld willen dat de Vlaamse sociale inspectie meer controles uitvoert rond discriminatie op de arbeidsmarkt. Verder moeten “ernstige vormen van opzettelijke discriminatie” prioriteit krijgen in het

Vlaamse vervolgingsbeleid. Dat staat te lezen in een voorstel van resolutie van Jan Hofkens (N-VA), Sonja Claes (CD&V) en Emmily Talpe (Open Vld). Oppositiepartij sp.a betreurt dat de resolutie geen praktijktesten voorziet. Maar volgens Emmily Talpe (Open Vld) klopt dat niet. “De resolutie sluit praktijktesten helemaal niet uit”, aldus Talpe.

Woensdag raakte nog bekend dat de diensten van de Vlaamse overheid vorig jaar 63 inspecties hebben uitgevoerd rond discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat is bijna een verdubbeling tegenover 2013, toen er sprake was van 34 inspecties. Die inspecties krijgen echter zelden een juridisch staartje. Volgens de Vlaamse diensten blijft het opsporen van discriminatie “moeilijk”. Vlaamse oppositiepartij sp.a ziet in de cijfers een bewijs dat de Vlaamse regering snel werk moet maken van praktijktesten. Ook Groen dringt al langer aan op praktijktesten als sluitstuk voor het aanpakken van het probleem.

In de resolutie van de meerderheidspartijen is echter nergens rechtstreeks sprake van praktijktesten. Oppositiepartij sp.a betreurt dat.

Maar volgens indiener Emmily Talpe zijn praktijktesten helemaal niet uitgesloten, maar dan binnen het kader van de zelfregulering.

Talpe: “De resolutie over de aanpak van discriminatie sluit praktijktests helemaal niet uit zoals de oppositie beweert. Integendeel, de resolutie spreekt duidelijk van ‘gerichte steekproeven’ die in een systeem van zelfregulering zullen worden gehouden.

Talpe wijst er ook op dat de afspraken die gemaakt worden binnen het kader van sectorconvenanten helemaal niet vrijblijvend zijn. “Hardleerse bedrijven zullen worden doorgegeven aan de sociale inspectie, zodat die finaal haar eigenlijke controlerende taak kan toepassen”. Talpe: “De uitzendsector bewijst dat deze methode werkt: onder meer via ‘mystery calls’ werd de sector gesensibiliseerd, met een daling van het aantal gevallen van discriminatie tot gevolg”.

De Open Vld-politica besluit: “We zijn ervan overtuigd dat met deze aanpak het aantal praktijktests – die nu door de overheid bij de sectoren wordt gelegd binnen het kader van zelfregulering – juist zal toenemen en we discriminatie effectief kunnen bestrijden”.