“Minister Homans buigt zich dan toch niet over de alleenstaanden”

In tegenstelling tot eerdere aankondiging komt er geen nota om problematiek alleenstaanden in kaart te brengen

“Ik ben niet van plan om een conceptnota uit te werken. Ik zie daar totaal het nut niet van in.” Vijf maanden na de actuele vraag van Open Vd-fractievoorzitter Bart Somers om aandacht te hebben voor de groeiende groep alleenstaanden, begraaft Minister van Gelijke Kansen Homans de idee om een conceptnota te wijden aan de specifieke problemen en uitdagingen rond deze groep. Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe, die een vraag om uitleg over het onderwerp stelde in de commissie, reageert teleurgesteld.
 

Het aantal alleenwoners is de afgelopen decennia sterk toegenomen: tot ongeveer één op de drie huishoudens. In de grote steden kan dit cijfer oplopen tot 50%. Tot voor kort waren de alleenwoners nog niet georganiseerd, maar onlangs werd hun eerste belangenvereniging opgericht. “Dat was de directe aanleiding van mijn vraag om uitleg”, zegt Emmily Talpe. “Ik stelde mijn vraag aan minister Homans omdat zij als verantwoordelijke minister van Gelijke Kansen de aangewezen persoon is om dit horizontale dossier te coördineren in de Vlaamse Regering. Bovendien stelde onze fractievoorzitter Bart Somers begin februari de problematiek aan de kaak tijdens het vragenuurtje in de plenaire vergadering. De minister erkende toen dat er een aantal oneerlijkeden zijn ten opzichte van mensen die alleen wonen. Ze overwoog een conceptnota hierover te schrijven.”

Enthousiasme bekoeld

Inmiddels blijkt het enthousiasme van de minister bekoeld. Emmily Talpe: “De minister verwees naar haar collega Annemie Turtelboom omdat een aantal van de door mij aangehaalde voorbeelden in de fiscale sfeer betrekking hebben op haar bevoegdheden. Van de idee van een conceptnota ziet de minister af, naar eigen zeggen omdat ze daar totaal het nut niet van inziet. Ze verduidelijkte tevens niet van plan te zijn om alleenstaanden als een bijkomende kansengroep in het Gelijke Kansenbeleid te erkennen.”

Toch was er ook een puntje van hoop. “De minister verwees naar de nieuwe tarieven van de waterfactuur, waar wel degelijk geremedieerd werd aan de aanvankelijke meerkost voor alleenstaanden,” zegt Emmily Talpe. “Het is onze vraag om een singlereflex toe te passen op nieuwe wetgeving. Uiteindelijk is het ons doel om te komen tot een leefvormneutrale regelgeving. Vandaag zijn het de alleenstaanden die de hoogste belastingen betalen. Zelfs in Europees perspectief zijn ze daarmee recordhouders.”

Nood aan single-vriendelijker beleid blijft groot

Emmily Talpe is alvast niet van plan om bij de pakken te blijven zitten. “Ik hoop dat de minister vanuit haar  bevoegdheid Gelijke Kansen actief een coördinerende en stimulerende rol speelt. Ik blijf erop hameren dat we werk moeten maken van een volwaardig beleid ten aanzien van alleenstaanden mét en zonder kinderen om te bekijken hoe we hun situatie kunnen verbeteren.”