Emmily Talpe heeft in het Vlaams parlement aan minister Muyters gevraagd ondernemers te ondersteunen in hun initiatieven om zelf opleiding en vorming te voorzien in de zoektocht naar geschikt personeel. Ze verwees daarbij specifiek naar de situatie in West-Vlaanderen. “In de kustprovincie kampt men met een structurele personeelskrapte. Dat komt enerzijds door de bijzonder lage werkloosheidsgraad maar ook doordat de mobiliteit, en niet in het minst het ontbreken van een gesloten autowegennetwerk in de Westhoek, een rem zet op het groeipotentieel van heel wat bedrijven”, aldus Emmily Talpe.

Bijna 1 op 3 Vlaamse bedrijven ondervindt moeilijkheden om hun vacatures ingevuld te krijgen. In West-Vlaanderen is de toestand nog frappanter en zijn er zelfs meer vacatures dan werklozen. Emmily Talpe benadrukte dat dit op zich geen slecht nieuws hoeft te betekenen, integendeel: “Dit wijst erop dat onze economie terug aantrekt. Er komen meer jobs bij, wat al van meet af aan de doelstelling was van onze meerderheid, en het aantal werkzoekenden daalt.” Toch wees Talpe de minister ook op de problemen die deze vaststelling inhoudt. Bedrijven vinden geen geschikte werknemers, werknemers met voldoende ervaring of kennis om het werk uit te voeren. De zoektocht spitst zich vooral toe op geschoolde arbeiders, technische profielen en ICT’ers, hardnekkige knelpuntvacatures.

Het liberale parlementslid merkte op dat ondernemers niet bij de pakken zijn blijven zitten en zelf initiatief genomen hebben: “Meer dan de helft van bedrijven investeert zelf in opleiding en vorming van hun personeel. Dat is dubbel zoveel als een jaar geleden. Bottum up en dus en niet Top down. De Vlaams overheid dient dit mee te ondersteunen en faciliteren. Mensen hebben heel wat talenten, en we moeten niet focussen op wat ze vandaag kunnen doen, maar wel wat ze morgen zouden kunnen doen met de juiste bijstand, motivatie en opleiding”. Talpe hamerde erop dat de heroriëntatie naar knelpuntberoepen een belangrijke sleutel kan zijn.

Tot slot wou de Ieperse politica nog een lans breken voor interregionale arbeidsmobiliteit. “We stellen vast dat Fransen op vandaag gemakkelijk de weg vinden naar West-Vlaamse bedrijven. Ook voor werkzoekenden uit Wallonië moet die weg duidelijk zichtbaar zijn. Denken we maar aan het grote nakende jobverlies bij Caterpillar. Ik hoop dat de Vlaamse regering dan ook inspanningen wil leveren om die interregionale arbeidsmobiliteit te verbeteren. Vooral de mobiliteit en bereikbaarheid blijft voor West-Vlaanderen, en in het bijzonder voor de Westhoek, het grote pijnpunt,” besloot Talpe.