De selectieprocedure voor de aanstelling van een ontwerpteam voor de herinrichting van het voormalige Ieperse openluchtzwembad kent een opmerkelijk verloop. Nadat de procedure eerder al quasi was afgerond en een ontwerper was geselecteerd, legde het stadsbestuur vorige week een uitbreiding van diezelfde opdracht voor aan de gemeenteraad. Emmily Talpe (Open Ieper) stelde zich hier toen ernstige vragen bij: “Ten eerste vraag ik me af of deze manier van werken juridisch correct is. Ten tweede zouden er vermoedelijk ook meer ontwerpbureaus zich kandidaat gesteld hebben als de opdracht al voor de selectieprocedure was uitgebreid. Ieper mist zo dus de kans op een brede keuzemogelijkheid in ontwerpen.” Op vraag van de oppositie herbekeek het schepencollege de procedure, en concludeert ze nu dat de selectiewedstrijd inderdaad moet worden overgedaan.

Het Ieperse stadsbestuur had van meet af aan hoge verwachting voor het aantal offertes dat zou worden ingediend voor de selectieprocedure van de herinrichting van het zwembad. Finaal bleken dat er slechts vijf te zijn. Het gebrek aan interesse zou te wijten zijn aan de ‘beperkte omschrijving van de opdracht’. Die liep initieel immers enkel over het voorontwerp van het inrichtingsplan, terwijl de ontwerpers betrokken willen zijn tot en met de stedenbouwkundige vergunning. Met een verruiming van de opdracht stijgt de prijs van 25 000 euro tot 60 000 euro. In deze wetenschap besliste de selectiejury alsnog gewoon verder te gaan met de vijf ingediende offertes en hier een geschikte kandidaat uit te selecteren. Pas nu, na de selectie, wordt de vraag om de opdracht uit te breiden voorgelegd. “Is deze manier van werken wel juridisch sluitend?”, vroeg Emmily Talpe zich af op de gemeenteraad. Burgemeester Jan Durnez was hier niet zeker van en besloot de stemming over het dossier uit te stellen naar de volgende vergadering.

Op het schepencollege van 13 februari, een week na de gemeenteraad, werden de bezwaren die door de oppositie waren geuit besproken. Het stadsbestuur stelde vast dat de bedenkingen van Talpe gegrond waren. “Omdat de uitbreiding van de opdracht een wezenlijke verandering is ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht, wordt nu beslist de huidige procedure stop te zetten en een nieuwe ontwerpwedstrijd te starten ”, legt Talpe uit. “Nu gewerkt wordt met een bredere opdracht, zullen vermoedelijk meer ontwerpbureaus intekenen op de opdracht. We zijn dan ook tevreden dat er meer keuzemogelijkheid in ontwerpen zal zijn. Toch is het wel frappant dat het stadsbestuur pas helemaal aan het eind van de eerste procedure heeft opgemerkt dat een verruiming van de opdracht noodzakelijk was. Dit is kostbaar tijdsverlies.”

In de rand hiervan formuleerde Talpe vanuit de liberale fractie ook een aantal opmerkingen bij het voorontwerp van de opdracht voor de herinrichting van het zwembad. Dat bestaat uit een combinatie van het behoud van de geschiedenis van de site met recreatieve bestemming en een integratie van een vredesproject. “Open Ieper heeft steeds gepleit voor het behoud van het openluchtzwembad. Het belangrijkste is evenwel dat deze site terug zijn rol van waardevolle en laagdrempelige ontmoetingsplek voor de Ieperlingen kan opnemen. Wij zijn dan ook niet gewonnen voor het zogenaamde vredesproject dat het stadsbestuur er wil integreren. Er worden al heel veel publieke middelen besteed aan het oorlogstoerisme. Laat ons de site echt teruggeven aan de Ieperling, in de meest zuiver vorm”, aldus het liberale parlementslid.