Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart bracht Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) de geringe aanwezigheid van vrouwen in een aantal beroepen die te boek staan als ‘typisch mannelijk’ onder de aandacht. “Het is jammer dat vrouwen nog steeds geen bres kunnen slaan in de typische professionele mannenbastions zoals de transportsector, de metaalnijverheid of de betonindustrie. Ik drong bij de minister aan om volop in te zetten op diversiteit op de werkvloer, onder meer door vrouwen toe te leiden naar opleidingen voor deze beroepen en door bestaande clichés hierover uit de wereld te helpen”, aldus Talpe.

Uit een onderzoek van HR-dienstengroep Acerta blijkt dat de aanwezigheid van vrouwen op arbeidsplaatsen in onder meer de metaalnijverheid, betonindustrie, garages, verhuizing en wegtransport is teruggelopen tot 9%, een daling met 2% tegenover zes jaar geleden. In de bouwsector was er een lichte toename van 1,14 naar 1,38%, maar blijft de ondervertegenwoordiging groot. Emmily Talpe benadrukte tegenover minister Muyters dat dit bijzondere aandacht verdient, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan technische profielen sterk toeneemt: “De minister wil in zijn beleid alle actoren op onze arbeidsmarkt terecht stimuleren om te focussen op talent, en niet op uiterlijkheden, leeftijd of geslacht. In een ideale wereld zou dit moeten volstaan, maar in de realiteit zullen we toch nog verder moeten sturen en sensibiliseren.”

Om het probleem te verhelpen, moeten verschillende maatregelen genomen worden. Zo zijn er ook een aantal relatief makkelijke op te lossen omgevingsproblemen. Talpe verwees specifiek naar het feit dat op bouwwerven vaak geen sanitair voor vrouwen is voorzien. “De minister beaamde dat dergelijke praktische knelpunten aangepakt moeten worden door de bedrijven. We moeten dit absoluut meenemen in het overleg met de specifieke ‘it’s a man- world’- sectoren en verder sensibiliseren”, zegt Talpe.

Volgens de liberale politica moeten we ook structureel ingrijpen aan het begin van de ketting, namelijk bij het onderwijs. “Daar is de studiekeuze vaak determinerend voor de genderkloof. Ik hoop dat minister Muyters samen met minister Crevits inspanningen zal doen om meisjes warm te maken voor studierichtingen die hen voorbereiden op typische mannenberoepen”, aldus Talpe. “Belangrijk is dat we ook bij ouders een mindswitch kunnen bewerkstelligen, want die hebben uiteraard een belangrijke impact op hun kinderen. We moeten af van het clichébeeld over en zelfs van het begrip ‘mannen’- en ‘vrouwen’beroepen.”