Uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe blijkt dat het aantal werknemers in visverwerkende bedrijven in 2015 gedaald is tot 831. Een jaar eerder waren dat er nog 871. Het overgrote deel van de werknemers in de sector (75%) is tewerkgesteld in de dertien vestigingen in West-Vlaanderen.

Uit de cijfers die de Ieperse Talpe opvroeg bij minister van werk Philippe Muyters blijkt bovendien dat de VDAB in 2016 38 vacatures voor de visverwerkende sector ontving, tien meer dan in 2015. Specifiek was er sprake van 28 vacatures voor reguliere jobs en 10 voor tijdelijke. De VDAB vond voor slechts 63% van die vacatures een geschikte werkkracht. Wel slaagde de dienst erin om alle 41 vacatures voor studentenjobs in te vullen.

Opleidingen

De VDAB organiseert zelf de opleidingen “visbewerking” en “vislosser-vissorteerder”. Opvallend is echter dat er in 2016 slechts 3 gestarte opleidingen “visbewerking” waren, terwijl dat er in 2015 nog 128 waren. Emmily Talpe vernam van minister Muyters dat de sterke daling in het aantal opleidingen het gevolg is van de onvoorziene langdurige afwezigheid van de betrokken instructeur. “Het is opmerkelijk dat de opleiding zo afhankelijk is van één persoon”,  reageert het liberale parlementslid. “Dat maakt dat in één jaar tijd heel wat minder mensen opgeleid kunnen worden dan een jaar eerder, omdat de lesgever onverwacht langdurig afwezig is. Gelet op de moeizame invulling van de vacatures in de sector zou men toch best zorgen voor een back-up om dit soort toestanden in de toekomst te vermijden.”