Bron: Het Nieuwsblad – 28/07/2017

Emmily Talpe (Open VLD) stelt vast dat de provincie West-Vlaanderen 28.000 werkzoekenden telt terwijl de VDAB de jongste maanden maar liefst 43.521 vacatures ontving. “Nergens is het probleem zo groot. We moeten werkzoekenden op maat begeleiden naar een job.

Eerst het goede nieuws. Met 5,1 procent kent West-Vlaanderen de laagste werkloosheidsgraad van Vlaanderen. Maar de provincie heeft ook de grootste krapte, dat is de verhouding tussen het aantal openstaande vacatures en het aantal direct inzetbare werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

“Eind juni telde West-Vlaanderen bijna 28.000 werkzoekenden, terwijl VDAB de afgelopen twaalf maanden 43.521 vacatures ontving. Dat is een stijging met 27,3 procent ten opzichte van het jaar voordien”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open VLD). Zij kreeg de cijfers als antwoord op een parlementaire vraag aan minister Muyters (N-VA).

Extra probleem: 53 procent van de West-Vlaamse arbeidsreserve is laaggeschoold en 46 procent is langdurig werkloos. Bijna negen op de tien hoort tot een specifieke doelgroep: jongeren, ouderen, allochtonen of mensen met een arbeidshandicap.

Toenemende krapte

“In andere provincies raken meer vacatures ingevuld. Daar blijft ongeveer een kwart van de jobs die de VDAB aanbiedt vacant. Pas op, er zijn binnen West-Vlaanderen wel regionale verschillen. De werkloosheidsdruk varieert van 8,2 procent in Oostende tot precies de helft in Midden-West-Vlaanderen. Maar de rode draad blijft volgens Talpe overal dezelfde: de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.”

Talpe ziet in onze provincie een grote uitdaging en een test voor het gevoerde beleid. “Hier hebben we de vacatures en nog altijd heel wat werkzoekenden die we individu per individu kunnen begeleiden. We moeten trouwens extra aandacht hebben voor de tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond. Belangrijke aandachtspunten zijn de erkenning van competenties en van diploma’s. En we moeten ook over de taalgrens durven kijken. Een deel van de oplossing schuilt in de samenwerking met de Waalse en Noord-Franse VDAB om werklozen uit die regio’s aan te trekken.” (thv)

Tommy Huyghebaert