In 2016 en het eerste semester van 2017 begeleidde de VDAB 20.843 werkzoekenden naar een uitzendjob. 1 op de 10 uitzendjobs (9,7%) gingen naar werkzoekenden van 55 jaar of ouder. Bemiddelingen naar interimjobs blijven voor 70% een mannenaangelegenheid en gaan voor meer dan 90% naar laag- of middengeschoolden. Het was in antwoord op een schriftelijke vraag aan de minister van Werk dat Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld) de cijfers verkreeg. “Alleen blijft het jammer dat er geen actuele cijfers zijn over de doorgroei van interimkrachten”, zegt Emmily Talpe. Ze vraagt dan ook een update van de IDEA-studie uit 2009.

Als het debat over de herinschakeling van oudere werklozen gevoerd wordt, hoor je vaak de dooddoener dat velen onder hen vooral interimjobs door de VDAB aangeboden krijgen. “Met dit soort algemeenheden moet opgepast worden”, waarschuwt Emmily Talpe. “Zo blijkt uit de cijfers die ik van de minister van  Werk ontving dat 9,7% – dus niet eens 1 op de 10 – van de actieve bemiddelingen door de VDAB voor interimjobs in de periode januari 2016-juni 2017 naar werkzoekenden van 55 jaar en ouder zijn gegaan. Nog eens 10,5% ging naar 50- tot 54-jarigen. De overige 80% werd toegekend aan min vijftigers.”

Opstap naar (werkbaar) werk

Emmily Talpe benadrukt ook dat het debat rond ouderen en interim meerdere dimensies heeft. “Zo verneem ik dat uitzendkantoren vaststellen dat nogal wat van de oudere uitzendkrachten ietwat afwijken van de jonge uitzendkrachten en de uitzendkrachten op middelbare leeftijd. Een aantal onder hen heeft een andere motivatie voor uitzendarbeid en dat is met het toenemen van de leeftijd in steeds mindere mate het vinden van een job met een contract van onbepaalde duur. Als interim voor die mensen een instrument is om werkbaar werk in de praktijk te brengen, verdient dat eerder onze appreciatie dan misprijzen.”
Update van Idea-studie

Het neemt niet weg dat interim een belangrijke opstap en basis voor doorstroom naar andere, vaste jobs kan zijn. “Een degelijke opvolging van de bijdrage van interim naar doorstroom is belangrijk. Helaas blijkt de laatste degelijke studie van Idea Consult te dateren van 2009. Het lijkt me dan ook nuttig om een update te maken, zodat we beschikken over actueel cijfermateriaal én inzicht krijgen hoe interim nog beter kan worden aangewend als opstap- en doorstroommechanisme op de arbeidsdmarkt”, zegt Emmily Talpe. “Uit de cijfers die ik ontving blijkt immers dat liefst 91,6% van de bemiddelingen door de VDAB voor laag- en middengeschoolden waren. Het aandeel van de laaggeschoolden ligt met 49,3% net niet op de helft van het totaal aantal actieve bemiddelingen. Ter vergelijking: voor hooggeschoolden gaat het over amper 8,4%.”