Het stadsbestuur is al een paar weken aan het nadenken hoe de Meenseweg verkeersveiliger kan worden gemaakt. De Meenseweg is één van de invalswegen op de Ieperse binnenstad en op piekmomenten is het er heel druk.

Vorige maandag is in het schepencollege beslist om een aantal maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid in de buurt van de school en het rusthuis in de Meenseweg te verbeteren.

  1. De fietspaden worden breder, de rijweg smaller. De huidige fietspaden in de buurt van de school zijn ongeveer één meter breed. De rijbaan daarentegen is heel breed; vooral omdat je in dat stuk straat maar 50 km/u mag rijden of 30 km/u net voor en na school. Daarom besliste het schepencollege om de belijning aan te passen, ter hoogte van de school,  zodat de fietspaden breder worden.
  1. Op het kruispunt Meenseweg x Steverlyncklaan komt er een proefrotonde. Op dit kruispunt is het nu vaak heel druk, is er file en kunnen fietsers heel moeilijk over steken. Het stadsbestuur heeft daarom beslist om in proefopstelling een rotonde te voorzien op deze plek. Rond de proefrotoende komt er een fietspad in een rode coating. Deze rotonde moet snelheidsremmend werken.
  1. Er komt een extra zebrapad ter hoogte van het Koerierpad. Dit zebrapad zal handig zijn voor de bezoekers van de school, het rusthuis en de wijken in de buurt. Vooral ook om dat in de buurt de nieuwe, grote  wijk De Vloei in volle ontwikkeling is. Voor de mensen die daar wonen is het Koerierpad en het nieuw aan te leggen zebrapad een veilige manier om in de binnenstad te geraken. Om de oversteeklengte i-van het zebrapad te beperken zullen komen er speciale voetpaduitstulpingen.

Burgemeester Emmily Talpe. Los van deze acties wist het stadsbestuur dat ingrepen nodig waren. Dit was ook een element in ons bestuursakkoord. De evaluatie van de maatregelen die we nu nemen, zal meegenomen worden bij de uitwerking van de heraanleg van de Meenseweg.”