In het Vlaams parlement woonde Emmily Talpe een uitgebreide hoorzitting bij rond het handelsakkoord tussen EU en Mercosur. Talpe wijst op de opportuniteiten van het akkoord, zeker voor Vlaanderen dat bijzonder exportgericht is. Tegelijk mag ons dat niet in de weg staan om ook kritisch te zijn en oog te hebben voor de impact van het akkoord, onder meer voor de landbouw.

 

Mercosur is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Venezuela. In 2019 bereikte de Europese Unie na jarenlange onderhandelingen een politiek akkoord over een associatieverdrag met politieke, sociale, culturele, handels- en veiligheidsafspraken. Centraal staat onder meer de tarifaire vermindering van invoerheffingen op industriële goederen van de EU en Zuid-Amerikaanse landbouwproducten. Er worden echter ook vragen gesteld bij het akkoord, onder meer wat betreft het landbouwluik en wat betreft Europese waarden inzake mensen- en arbeidsrechten maar ook duurzaamheid. Het Vlaamse parlement organiseert daarom enkele hoorzittingen rond het thema.

 

Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe volgde de eerste hoorzitting in de koepelzaal van het Vlaams parlement. “De coronacrisis en de brexit hebben onze economie zware klappen toegebracht. Nieuwe afzetmarkten aangrijpen is dan ook cruciaal, en dat is wat dit handelsakkoord wil doen. Voor Vlaanderen, waar heel veel jobs gelinkt zijn aan export, is dit belangrijk. Toch mogen we dit niet loskoppelen van onze Europese waarden, dit akkoord moet net een hefboom kunnen zijn om ook problemen zoals de ontbossing in het Amazonewoud en de arbeidsvoorwaarden in Zuid-Amerika aan te pakken. Tegelijk moeten we behoedzaam zijn voor de impact van de landbouw van dit akkoord. Dit kwam tijdens de hoorzitting uitgebreid aan bod. Het is ook goed dat de Europese Commissie al aankondigde nog bijkomende verklaringen bij het akkoord te zullen uitwerken.