In de Hoorn van Afrika heerst een historische hongersnood. Samen met collega’s van verschillende Vlaamse partijen (Groen, N-VA, cd&v, Vooruit en Open Vld) dringt Emmily Talpe er bij de Vlaamse Regering en de Europese Commissie op aan om de crisis hoger op de politieke agenda te zetten.

In Somaliland, de rest van Somalië en grote delen van Kenia en Ethiopië heeft het al twee jaar nauwelijks geregend. Door een combinatie met verschillende andere crisissen is de situatie intussen alarmerend. Het aantal ziekenhuisopnames van ondervoede kinderen in de regio verviervoudigde recent.

Het is niet de eerste keer dat Somalië met een voedselcrisis of droogte kampt, maar zo erg als vandaag is de situatie nog nooit geweest. Bij de grote hongersnood van 2011 was de boodschap van de internationale gemeenschap dat de bevolking in Somalië nooit meer honger zou lijden. Over de grenzen van oppositie en meerderheid heen dringt het Vlaams Parlement nu aan op hulp voor de regio en wil ze de internationale gemeenschap herinneren aan de belofte van 2011.

“De extreme droogte is het gevolg van de klimaatverandering, een sprinkhanenplaag, de coronacrisis,… De crisissen volgen elkaar in sneltempo op in de Hoorn van Afrika. Het leven van honderdduizenden mensen is er direct bedreigd. We roepen de Vlaamse Regering en de Europese Commissie op om snel werk te maken van noodhulp én hulp op lange termijn, want de situatie is uiterst kritiek”, klinkt het bij initiatiefnemer Staf Aerts en mede-indieners Maarten De Veuster, Orry Van de Wauwer, Annick Lambrecht en Emily Talpe.

Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld): “Het is goed dat deze resolutie aandringt om werk te maken van een structurele oplossing voor de schrijnende situatie ter plaatse, die ook focust op ontwikkelingshulp die de zelfredzaamheid verhoogt. Een concreet voorbeeld: we hebben in Vlaanderen een enorm performante landbouwsector. Laten we via uitwisselingsprojecten met onze onderzoeksinstellingen, met kennis- en proefcentra kijken hoe we kunnen bijdragen aan de economische, ecologische en sociale verduurzaming van de lokale landbouw in de Hoorn van Afrika.”