Iepers burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe en schepen van Landbouw Patrick Benoot gingen op uitnodiging van de Boerenbond op bezoek bij een landbouwbedrijf in Elverdinge. Samen met voorzitter Lode Ceyssens, enkele Ieperse landbouwers en leden van de Groene Kring werd er gesproken over de gevolgen van het PAS-akkoord.

Burgemeester Emmily Talpe lichtte daarbij toe dat zowel vanuit het Westhoekoverleg, waar zij voorzitter van is, als vanuit stad Ieper een advies is bezorgd aan de Vlaamse regering:  “Daarin geven we onze bezorgdheid mee over de impact van het PAS-akkoord voor de landbouw. Er is uiteraard actie nodig om de uitstoot van stikstof en ammoniak terug te dringen, maar de landbouw moet leefbaar blijven. In de Westhoek is de sector economisch enorm belangrijk, maar ook toeristisch, recreatief, maatschappelijk ….  We vragen Vlaanderen in te zetten op een sterk flankerend beleid, voldoende rechtszekerheid en toekomstperspectief voor jonge boeren met goesting om te ondernemen. Daar moet echt meer aandacht voor zijn.

Ook bevoegd schepen Patrick Benoot deelt de bezorgdheid van de landbouwers. “In de landbouwraad hebben we hier al uitvoerig over gesproken. We zien nu al gevolgen van het akkoord. Landbouwers twijfelen om te investeren en geïnteresseerde opvolgers haken alsnog af. Er is dringend nood aan een langetermijnvisie voor de sector. Een visie voor een leefbare landbouw die mee de uitdagingen op vlak van milieu en klimaat kan aanpakken.”