AGENDA OCMW RAAD 29 MEI 2008

Allen welkom op de zitting van de OCMW raad op donderdag 29 mei e.k. om 18.30u.
Raadzaal, Rijselsestraat 38, Ieper.

AGENDA:

  1. Verslag vorige zitting. Goedkeuring.2. Financiële dienst: Jaarrekening 2007 – Vaststelling.3. Aankoopdienst: Gunning gordijnen Dienstencentrum “de Kersecorf”. Goedkeuring.4. Aankoopdienst: Aankoop van onderhoudsproducten en schoonmaakmaterialen voorde Belle en de Dienstencentra – Gunning. Goedkeuring.5. Aankoopdienst: Afsluiten contract waterverdelingstoestellen. Goedkeuring.6. Technische dienst: Overdracht handelshuur Meensestraat 5: kennisgeving.7. Technische dienst: Ieper, huizen Wateringstraat 23 en 24:a) betaalbaarstelling vorderingsstaat januari 2008 van aannemer ruwbouw –BVBA Bien Bâti. Goedkeuring.b) betaalbaarstelling vorderingsstaat februari 2008 van aannemer ruwbouw –BVBA Bien Bâti. Goedkeuring.8. Technische dienst: Sociaal patrimonium: Wateringstraat 23/24 – lot “Elektriciteit” –betaalbaarstelling vorderingsstaat 1. Goedkeuring.9. Technische dienst: Sociaal patrimonium: Klaverstraat 19/21 – lot “Ruwbouw” -betaalbaarstelling vorderingsstaat 3. Goedkeuring.10. Technische dienst: Sociaal patrimonium: Boomgaardstraat 17 – Herstellen vantopgevel. Betaalbaarstelling factuur aannemer Tom Parmentier. Goedkeuring.11. Technische dienst: Ieper, Rijselsestraat 133 – uitbreiding erfpachtovereenkomsttussen OCMW en het “Centrum voor Leerlingenbegeleiding” (CLB). Goedkeuring.12. Technische dienst: Voormezele, pachtgoed Abdijmolenstraat – regeling openbareverkoop – formeel besluit. Goedkeuring.13. Technische dienst: Landpacht Dochy: vraag tot pachtoverdracht. Goedkeuring.14. Technische dienst: Pachtgoed Decroos: vraag tot verdere verhuring hoevegebouwen.Goedkeuring.15. Technische dienst: Gebouw Rijselsestraat 133, 8900 Ieper: ombouw in functie vansociale woningbouw. Principiële goedkeuring.16. Technische dienst: Begijnenbos: vraag van dhr Vandoorne tot aankoop gebruikDeconinck. Goedkeuring.17. ICT: Voorstellen bestemming oude PC’s. Goedkeuring.18. ICT: Voorstel aankoop meettoestel voor datakablering. Goedkeuring.19. ICT: Onderzoek tot aanpassing raadzaal aan moderne ICT-mogelijkheden.Goedkeuring.20. Sociale Dienst: Vraag tot goedkeuring “addendum” bij bestaande overeenkomst i.k.v.de oplaadterminal. Goedkeuring.21. Dienstencentrum “de Kersecorf”: Aanpassing prijzen cafetaria. Goedkeuring.
  2. Secretariaat: cv Eigen Heerd Ieper: aanduiding gevolmachtigde. Goedkeuring.