In de commissie landbouw stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe een vraag over het inzetten van slow cabins in het kader van landbouwverbreding. Als gevolg van de coronacrisis wordt er meer gereisd in eigen land en trekken we vaker de natuur in. Talpe ziet hierin een opportuniteit voor onze landbouwers om op hun ongebruikte en afgelegen percelen, slow cabins – een relatief nieuw concept van zelfvoorzienende kleine houten huisjes – te plaatsen. Zo kan er tegemoet gekomen worden aan de vraag naar taakverrijking van landbouwbedrijven en is het voor hen een nieuwe bron van inkomsten.

Daarnaast zorgt deze vorm van toerisme ervoor dat stedelingen de werking van een landbouwbedrijf leren kennen en stimuleert het de korte keten. Want op die manier komt de landbouwer rechtstreeks in contact met de consument en leert de consument lokale, en bij uitbreiding streekproducten, kennen. Het concept van slow cabins brengt toerisme, landbouw en economie samen. Daarom zal Talpe ook binnenkort een gelijkaardige vraag stellen in de commissie toerisme en pleiten om de procedure om een vergunning aan te vragen concreet en eenvormig te houden.

Tot slot gaf Emmily Talpe ook nog mee dat dit zeker voor de Westhoek een ideaal concept is, door de vele vrije ruimte.

 

Lees de volledige vraag via www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1509608/verslag/1512029

Commissie Landbouw, 5 mei 2021